Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bình đằng giới cấp xã năm 2019

Đăng ngày 06 - 05 - 2019
100%

Thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2019, trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 4 năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới cấp xã

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Hà, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 21- CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch hành động về Bình đẳng giới tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 3345/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020; bạo lực trên cơ sở giới, hướng dẫn phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới và hướng dẫn Tháng hành động Vì bình đẳng giới; Lồng ghép giới trong lãnh đạo, quản lý.

Lớp tập huấn sẽ là diễn đàn để đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới tiếp thu, trao đổi, có ý kiến, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bình đẳng giới. Các học viên về tập huấn đã thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp tập huấn, tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung và sau lớp tập huấn này, các học viên sẽ đem những kiến thức đã được tập huấn về triển khai, vận dụng hiệu quả trong quá trình tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về bình đẳng giới của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020.

<

Tin mới nhất

Tình hình kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới...(27/12/2022 2:12 CH)

Phụ nữ Việt Nam ngày càng được chuẩn bị tốt hơn để đảm nhận những vị trí ra quyết định trong...(19/02/2021 4:25 CH)

Sáng ngày 13/10/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tổ chức Tọa...(15/10/2019 8:19 SA)

Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bình đằng giới cấp xã năm 2019(06/05/2019 3:44 CH)

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các...(24/04/2019 8:57 SA)

Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình “Thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái”(08/11/2018 9:53 SA)

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018...(08/11/2018 9:45 SA)

Phát động cuộc thi Viết về Bình đẳng giới năm 2018(17/09/2018 4:47 SA)

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới(16/11/2017 4:22 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
224 người đang online