Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3348/SLĐTBXH-VLATLĐ 28/12/2018 Rà soát, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm.
3345/SLĐTBXH-BTXH 28/12/2018 Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện dự án NRMHGN 2017, 2018
3340/SLĐTBXH-BTXH 28/12/2018 V/v tặng quà Tết Kỷ Hợi năm 2019
3338/SLĐTBXH-VLATLĐ 28/12/2018 Cho lao động vay vốn để đi làm việc tại nước ngoài
80/GM-SLĐTBXH 28/12/2018 Về việc đề xuất phương án, cơ chế, chính sách hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3329/SLĐTBXH-ĐTN 27/12/2018 Tình hình thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2018 trên địa bàn quản lý
3327/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH Sakurai Việt Nam
3326/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH giầy Alena Việt Nam
3325/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH VIHA
3324/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH giầy Sunjade Việt Nam
3323/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH S&H Vina
3322/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài
3321/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Công ty TNHH may Tùng Phương
3318/SLĐTBXH-BVCSTE 27/12/2018 Xác minh, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục tại huyện Thạch Thành
3317/SLĐTBXH-VLATLĐ 27/12/2018 Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
1 2 3 4 5 6