Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
145/CV/ĐU 11/05/2023 V/v kêu gọi, vận động ủng hộ Qũy cứu trợ Nhân đạo năm 2023 (đề nghị các đơn vị cập nhật bản này)
52/TB-SLĐTBXH 14/04/2023 Về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2118/QĐ-SLĐTBXH 28/03/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
2117/QĐ-SLĐTBXH 28/03/2023 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
41/TB-SLĐTBXH 24/03/2023 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
1055/SLĐTBXH-LĐVL 20/03/2023 Về việc tham gia góp ý dự thảo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)
10/GM-SLĐTBXH 17/03/2023 Giấy mời tham dự các cuộc họp về xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa; xây dựng Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.
1013/SLĐTBXH-VP 16/03/2023 Về việc báo cáo kết quả đăng ký chứng thư số chuyên dùng Chính phủ phục vụ trong Bộ phận Một cửa
128/CV/ĐU 16/03/2023 V/v hướng dẫn triển khai, thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023
978/SLĐTBXH-BTXH 15/03/2023 Về việc đề nghị cho phép treo băng-rôn tuyên truyền về Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3
10/PYK 14/03/2023 Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
897/SLĐTBXH-VP 10/03/2023 Về việc triển khai thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; tuyên truyền việc cấp CCCD gắn chíp bằng hình thức trực tuyến.
877/SLĐTBXH-KHTC 09/03/2023 V/v tham gia ý kiến về phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021-2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của MTTQ, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế
44/BC-SLĐTBXH 03/03/2023 Tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của công chức, viên chức, người lao động đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
451/SLĐTBXH-VP 10/02/2023 Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (phí, lệ phí) về lĩnh vực việc làm.
1 2 3 4 5 6    
Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
2 người đang online