Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đăng ngày 24 - 04 - 2019
100%

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, từ ngày 16/4 đến ngày 19/4/2019, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực hoạt động cho 216 đại biểu là thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại lớp tập huấn Tiến sỹ Phạm Thị Hoàng Hà, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao đổi, chia sẽ các kiến thức kỹ năng về: thu thập thông tin, thuyết trình, vận động bầu cử, tiếp xúc báo chí, xây dựng chương trình hành động khi tham gia bầu cử, ứng cử vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, khi được giới thiệu bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý, v.v…và một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp.

Đ/c Dương Văn Huệ - PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu tại lớp tập huấn đồng chí Dương Văn Huệ - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cũng như nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, đây cũng là năm chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Để đảm bảo mục tiêu được quy định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: Phải có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp. Tỉ lệ nữ cấp uỷ viên các cấp đạt từ 20- 25%; tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp đạt trên 35%. Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư”.  Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp phải tích cực tham mưu vận dụng hiệu quả trong quá trình tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 nói chung và chương trình hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nói riêng./.

<

Tin mới nhất

Tình hình kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới...(27/12/2022 2:12 CH)

Phụ nữ Việt Nam ngày càng được chuẩn bị tốt hơn để đảm nhận những vị trí ra quyết định trong...(19/02/2021 4:25 CH)

Sáng ngày 13/10/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tổ chức Tọa...(15/10/2019 8:19 SA)

Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bình đằng giới cấp xã năm 2019(06/05/2019 3:44 CH)

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các...(24/04/2019 8:57 SA)

Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình “Thành phố an toàn, thân thiện với trẻ em gái”(08/11/2018 9:53 SA)

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018...(08/11/2018 9:45 SA)

Phát động cuộc thi Viết về Bình đẳng giới năm 2018(17/09/2018 4:47 SA)

Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới(16/11/2017 4:22 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
240 người đang online