Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/TTr-SLĐTBXH 06/05/2022 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
1411/SLĐTBXH-QBTTE 06/05/2022 V/v triển khai khám, phẫu thuật khuyết tật vận động cho trẻ em năm 2022
1408/SLĐTBXH-BTXH 06/05/2022 Về việc đăng ký tham gia Đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025
1404/SLĐTBXH-PCTNXH 06/05/2022 Tổ chức tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống mại dâm cho đội ngũ báo cáo viên, đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở tại cộng đồng
1376/SLĐTBXH-VP 05/05/2022 Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định quản lý việc bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh
1377/SLĐTBXH-BTXH 05/05/2022 Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội
1378/SLĐTBXH-LDVL 05/05/2022 Tuyển dụng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Công ty Labcoop)
34-QĐ/ĐU 04/05/2022 Về việc chia tách chi bộ và chỉ định chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022
1374/SLĐTBXH-VP 04/05/2022 Về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2022
1112/SLĐTBXH-VP 15/04/2022 Về việc giao tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 4790/UBND-VX ngày 08/4/2022
84/CV/ĐU 14/04/2022 Về việc nộp kế hoạch đăng ký của tập thể và cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
1105/SLĐTBXH-NCC 14/04/2022 Về việc thông báo lịch đón đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung huyện Hậu Lộc
19/GM-SLĐTBXH 14/04/2022 Tham gia kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp năm 2022
1094/SLĐTBXH-NCC 14/04/2022 Về việc Thông báo lịch đón đối tượng Người có công đi điều dưỡng huyện Thọ Xuân
1100/SLĐTBXH-GDNN 14/04/2022 tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết “Quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026” và “Quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân đối với các cơ sở giáo dục cônglập trên địa bàn tỉnh”.
1 2 3 4 5 6