Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

 

 LayYKien

 

Danh sách văn bản dự thảo trong hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết

Danh sách văn bản dự thảo hết hạn

Tên văn bản Ngày hết hạn Chi tiết
Đề án sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 28/06/2017 Chi tiết