Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
173 người đã bình chọn
649 người đang online

> LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Lịch công tác của lãnh đạo đơn vị

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 10/07/2020

Tuần hiện tại
Tuần sau

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

Tuần thứ 28 năm 2020 (từ ngày 06/7/2020–10/7/2020)

-------------------------------------

 

 

 

Thời gian

Trịnh Ngọc Dũng

Giám đốc Sở

Nguyễn Quang Huy

Phó Giám đốc Sở

Lê Đình Tùng

Phó Giám đốc Sở

Dương Văn Huệ

Phó Giám đốc Sở

Lê Minh Hành

Phó Giám đốc Sở

Ngày

Buổi

Thứ 2

06/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội nghị duyệt báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ huyện Nga Sơn tại P. họp Ban Thường vụ

Làm việc tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 3

07/7/2020

Sáng

Họp tại Công an tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- 7 giờ 30 phút tham dự Hội nghị duyệt báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ huyện Như Xuân tại P. họp Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- 9 giờ tham dự Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự Hội nghị duyệt báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ huyện Mường Lát tại P. họp Ban Thường vụ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội nghị duyệt báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ huyện Quảng Xương tại P. họp Ban Thường vụ

Giám sát công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động tại UBND huyện Cẩm Thủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

08/7/2020

Sáng

Hội nghị sơ kết công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm

Tham dự Hội nghị duyệt báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ huyện Hậu Lộc tại P. họp Ban Thường vụ

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

09/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

10/7/2020

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Tham dự Hội nghị duyệt báo cáo chính trị ĐHĐB Đảng bộ huyện Như Thanh tại Văn phòng Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan