Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CÓ CÔNG

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Người có công là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên tập trung cho người có công với cách mạng.
II. Địa chỉ:  Số 42 đường Thanh Niên, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
III. Tổ chức bộ máy:
 
 
Giám đốc: Trịnh Hữu Công
 
 
 
 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về mọi hoạt động của đơn vị.
- Trực tiếp phụ trách tổ chức bộ máy cán bộ, viên chức; công tác tài chính, công tác thực hiện chế độ cho người có công với cách mạng
- Phụ trách trực tiếp phòng Tổ chức - Hành chính và Khoa Dinh dưỡng
 
 
CÁC PHÒNG, KHOA
 
Phó Giám đốc: Phạm Thị Minh Ngọc
 
 
Điện thoại: 
Lĩnh vực phụ trách:
- Thay mặt Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách công tác y tế; khoa Y tế - Phục hồi chức năng; công tác buồng, phòng.