TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CÓ CÔNG

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Người có công là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên tập trung cho người có công với cách mạng.
II. Địa chỉ:  Số 42 đường Thanh Niên, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 
BAN GIÁM ĐỐC
 
 
GIÁM ĐỐC TRỊNH HỮU CÔNG
 
 
Điện thoại: 0912.143.980
Email: congth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHẠM VĂN VIỆN
 
Điện thoại: 0915.988.356
Email: vienpv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 
PHÓ GIÁM ĐỐC HOÀNG MINH THANH
 
 
Điện thoại:0977.751.475
Email: thanhhm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
230 người đã bình chọn
8 người đang online