Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
1. Phòng ngừa: Cung cấp các dịch vụ kịp thời cho những người/nhóm/cộng đồng yếu thế trong xã hội, thúc đẩy các chức năng xã hội của họ trước khi các vấn đề phát sinh/phát triển (gồm các hoạt động và chương trình như kế hoạch hóa gia đình, tư vấn trước khi sinh con, giáo dục cách làm cha mẹ, tư vấn trước kết hôn/trước khi nghỉ hưu, các chương trình gắn kết tình cảm gia đình...)
2. Hỗ trợ: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng/thân chủ để họ giảm bớt những khó khăn đang gặp phải (tiếp cận và sàng lọc, giới thiệu chuyển tuyến, cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp/tạm lánh, tư vấn, hỗ trợ khám, chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn/nước uống, giới thiệu thông tin đến các dịch vụ xã hội/pháp lý...Sau giai đoạn này, các hoạt động hỗ trợ dài hạn hơn được tiếp tục nhằm góp phần phục hồi chức năng xã hội của họ;
3. Phục hồi: Cung cấp các dịch vụ trực tiếp cho những đối tương/thân chủ nhằm mục đích phục hồi chức năng xã hội của họ mà trước đây đã bị tổn thương/bị tác động vì những khó khăn về mặt thể chất, tinh thần gây nên ( ví dụ như trị liệu tâm lý, phục hồi chức năng cho người khuyết tật...) Chức năng này giúp các nhóm đối tượng như trẻ tự kỷ, người bị liệt do ảnh hưởng của chấn thương cột sống, người tâm thần, người thiểu năng trí tuệ; những người thiếu khả năng học tốt và những người có các khuyết tật về thể chất và năng lực khác; người nghiện ma túy/rượu...;
4. Phát triển: Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đối tượng/thân chủ sau khi họ đã phục hồi về cơ bản (giúp đỡ đối tượng chuẩn bị rời Trung tâm, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ phát triển cộng đồng...)
II. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực bảo trợ xã hội với người khuyết tật, người cao tuổi, người dễ bị tổn thương.
- Đánh giá nhu cầu, cung cấp dịch vụ, quản lý, hỗ trợ tâm lý, chăm sóc tại cộng đồng và tại Trung tâm đối tượng: người khuyết tật, người cao tuổi, người dễ bị tổn thương người di cư, người thất nghiệp, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị buôn bán, người có vấn đề sức khỏe mãn tính;
- Vận động xã hội hỗ trợ đối với người khuyết tật, người cao tuổi.
2. Chăm sóc và bảo vệ trẻ em:
- Đánh giá nhu cầu, cung cấp dịch vụ, quản lý, hỗ trợ, thực hiện việc can thiệp, trợ giúp, chăm sóc tại cộng đồng và tại Trung tâm trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, trẻ em đang nghi ngờ là bị lạm dụng hoặc sao nhãng và các trường hợp cần sự bảo vệ khẩn cấp, trợ giúp tư pháp đối với trẻ em làm trái Pháp luật;
- Làm việc với gia đình, các cơ quan liên quan và trẻ em để cung cấp dịch vụ tham vấn; hỗ trợ trẻ em tiếp cận dịch vụ xã hội; chuyển tuyến dịch vụ; tổ chức chăm sóc thay thế trong trường hợp cần thiết ( chăm sóc họ hàng, đỡ đầu, nhận con nuôi, chăm sóc tại cộng đồng và cơ sở bảo trợ xã hội).
3. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội liên quan đến phòng chống tệ nạn xã hội: Hỗ trợ phục hồi nhân phẩm, tư vấn, tham vấn cho người bán dâm, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV và nạn nhân bị buôn bán tại cộng đồng và Trung tâm chữa bệnh, giao dục lao động xã hội hòa nhập cộng đồng.
4. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trợ giúp gia đình và tư vấn, hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới: Tư vấn giải quyết các vấn đề: bạo lực gia đình, phân biệt đối xử; những mâu thuẫn, ly thân, ly hôn; thực hiện các quyền về phúc lợi xã hội; hỗ trợ nạn nhân tiếp cận các dịch vụ liên quan về pháp lý, y tế, tâm lý, bảo trợ xã hội, đào tạo nghề, tìm việc làm.
5. Cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực tư pháp với người chưa thành niên: Cung cấp hỗ trợ về tâm lý xã hội cho người chưa thành niên trong quá trình điều trị; tư vấn, hỗ trợ cho người chưa thành niên hoà nhập cộng đồng sau khi rời khỏi trường giáo dưỡng hoặc trại giam.
6. Nhận dạng các vấn đề trong cộng đồng và hỗ trợ các hoạt động tìm nguồn lực giải quyết, cứu trợ thiên tai, hoả hoạn khẩn cấp; cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức tâm thần.
7. Nâng cao năng lực: Tham gia đào tạo ngắn hạn nghề công tác xã hội; tập huấn gia đình đối tượng về kỹ năng, nghiệp vụ chăm sóc, trợ giúp đối tượng; phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề đào tạo côg tác xã hội;
8. Nâng cao nhận thức cộng đồng và cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội: Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục xã hội, sản xuất các sản phẩm truyền thông; thực hiện công tác tư vấn, tham vấn cho đối tượng, nhóm đối tượng và cộng đồng dân cư.
9. Cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng ngắn hạn: Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp; đánh giá ban đầu, sàng lọc cung cấp hỗ trợ khẩn cấp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và can thiệp các nguy cơ gây rối loạn tâm lý, khủng hoảng tâm lý; tư vấn, giới thiệu và hướng dẫn chuyển đối tượng tới các dịch vụ phù hợp khác hoặc hỗ trợ đối tượng về gia đình, cộng đồng.
10. Hoạt động vận động cộng đồng, cá nhân, tổ chức tham gia và hỗ trợ huy động nguồn lực đáp ứng một phần nhu cầu công tác xã hội.
11. Sản xuất cung cấp dịch vụ chân, tay giả và dụng cụ chỉnh hình; phẫu thuật chỉnh hình; điều trị phục hồi chức năng cho đối tượng; điều dưỡng luân phiên cho người có công.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh quyết định.
II. Địa chỉ:  313 đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
 
BAN GIÁM ĐỐC
 

 

GIÁM ĐỐC TRƯƠNG HẢI DƯƠNG

Điện thoại: Cơ quan: (0237)3 960 605

Email: duongth.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN THỊ LOAN

Điện thoại: Cơ quan:

Email: loannt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ THỊ SÂM

Điện thoại: Cơ quan:

Email: samlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn