Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

100%

I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI THANH HÓA

- Địa chỉ: Xã Quảng Hợp – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa

- Số điện thoại: 02373.676.137

- Email: ttbtxhth@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng, nhiệm vụ: tiếp nhận, quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần mãn tính có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong địa bàn tỉnh.

III. Tổ chức bộ máy

1. Ban Giám đốc: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

2. Phòng Tổ chức Hành chính

3. Y vụ - Trạm Y tế

4. Phòng Công tác xã hội

5. Trưởng khoa Dinh dưỡng

6. Khoa Phục hồi chức năng và Dạy nghề

7. Khoa 1 – Tâm thần Nam

8. Khoa 2 – Tâm thần Nữ

9. Khoa 3 – Tâm thần Nam

10. Khoa 4 – Tâm thần Nam

Lãnh đạo trung tâm

GIÁM ĐỐC NGUYỄN CÔNG HÙNG

- Điện thoại: 02373.676.048

- Email: hungbaotro@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách chung, chỉ đạo, kiểm tra, điều hành toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tham mưu, giúp việc cho Sở Lao động – TB và Xã hội Thanh Hoá và chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở về mọi hoạt động của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.

+ Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế làm việc của Trung tâm, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, xây dựng đề án báo cáo Sở chủ quản.

+ Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch tài chính, cải cách hành chính, xây dựng cơ bản.

+ Làm chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật, Hội đồng lương của đơn vị.

+ Phụ trách Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Công tác xã hội.

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐỖ HỒNG CẦU

- Điện thoại: 02373.732.308 - 0903.474.559

- Email: dohongcaubtxh151259@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và chỉ đạo về công tác nuôi dưỡng, công tác phục hồi chức năng lao động cho đối tượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Chỉ đạo các phương án phát triển sản xuất, dịch vụ và cải thiện đời sống cho cán bộ và đối tượng.

+ Được Giám đốc Trung tâm uỷ quyền điều hành và giải quyết một số công việc đối nội, đối ngoại khi giám đốc đi vắng.

+ Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Khoa Phục hồi chức năng và dạy nghề.

+ Tham gia sinh hoạt tại Khoa Phục hồi chức năng và dạy nghề.

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ VĂN QUYẾN

- Điện thoại: 02373.676.343 - 0982.727.028

- Email: levanquyenttbtxhth@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc về công tác chuyên môn y tế, công tác quản lý đối tượng. Tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Chịu trách nhiệm tập huấn, hội thảo nâng cao chuyên môn y tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế, chủ trì giao ban chuyên môn y tế của cơ quan.

+ Chỉ đạo và trực tiếp tham gia kiểm thảo tử vong khi có đối tượng qua đời.

+ Phụ trách công tác an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai.

+ Tham mưu cho Giám đốc quyết định dừng quản lý nuôi dưỡng tập trung, đưa đối tượng về cộng đồng sau khi đối tượng đã được can thiệp hỗ trợ, điều trị ổn định (kết thúc quá trình quản lý trường hợp).

+ Phụ trách Khoa II, Khoa III, Khoa IV.

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN VIẾT THANH

 

- Điện thoại: 0984.537.970

- Email: nhakhoalanthanh33@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác phòng và điều trị bệnh, tổ chức khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT cho cán bộ và đối tượng. Đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực đơn vị quản lý.

+ Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn y tế;  chỉnh sửa, bổ sung quy chế chuyên môn cho phù hợp với điều kiện thực tế đơn vị trong từng giai đoạn.

+ Tham gia tập huấn, hội thảo nâng cao chuyên môn y tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác y tế. Chủ trì giao ban chuyên môn y tế khi đồng chí Lê Văn Quyến đi vắng.  Tham gia kiểm thảo tử vong khi có đối tượng qua đời.

+ Phụ trách Y vụ – Trạm y tế và Khoa I

Trưởng các phòng, khoa, ban

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Vũ Trường Lâm

Điện thoại: 02373.676.137 - 0981.766.188

- Email: ttbtxhth@gmail.com; lamvt.sldtbxhth@gmail.com

Phó Y vụ - Trạm Y tế Lê Thị Hà

- Điện thoại: 0989.331.616

- Email: yvuttbtxhth@gmail.com

Trưởng phòng Công tác xã hội Lê Thị Hương

 

- Điện thoại: 0978.018.399

- Email: lehuongbtxh@gmail.com

Trưởng khoa Dinh dưỡng Nguyễn Thị Duyên

- Điện thoại: 01658.220.954

Trưởng khoa Phục hồi chức năng và Dạy nghề Lê Văn Lâm

- Điện thoại: 0974.481.622

Trưởng khoa 1 – Tâm thần Nam Trịnh Thị Thanh

- Điện thoại: 01676.696.845

Trưởng khoa 2 – Tâm thần Nữ Pham Thị Lan

- Điện thoại: 01219.013.5886

Trưởng khoa 3 – Tâm thần Nam Nguyễn Văn Hùng

- Điện thoại: 0936.658.128

Trưởng khoa 4 – Tâm thần Nam Trần Ngọc Hoàn

- Điện thoại: 0977.658.679