Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm Chăm sóc, nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa. Có nhiệm vụ:
- Tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng lao động cho thương binh, bệnh binh nặng các loại và thương binh nặng bị tâm thần mãn tính và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, tiêu chuẩn đãi ngộ của Nhà nước đối với thương binh nặng thuộc phạm vi quản lý.
- Phục hồi chức năng cho người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
II. Địa chỉ:  Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
 
 
BAN GIÁM ĐỐC
 

GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN THƯ

Điện thoại: 

Email: thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn
 

PHÓ GIÁM ĐỐC NGUYỄN VIẾT THANH

Điện thoại: 

 Email: thanhnv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC LÊ XUÂN TRƯỜNG

Điện thoại:
 Email: truonglx.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn