Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH THANH HÓA

100%

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo điều 22 Luật BVCS&GD Trẻ em (Ban hành 12/8/1991) và Quyết định số: 51 / QĐ- UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009 của chủ tịch UBND tỉnh.

I. Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐTB và XH có tài khoản, con dấu riêng có chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và Quốc tế; phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình dự án tài trợ cho trẻ em nhằm các góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

II. Địa chỉ: 74 Tô Vĩnh Diện- Phường Đông Thọ- TP.Thanh Hóa

III. Tổ chức bộ máy:

GIÁM ĐỐC QUỸ NGUYỄN CÔNG HÙNG

 

Điện thoại: 02373.718.569

Email: 

Lĩnh vực phụ trách: