Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG VIỆC LÀM- AN TOÀN LAO ĐỘNG

100%

TRƯỞNG PHÒNG HOÀNG NGỌC TRUNG

Điện thoại: 0912 603 643

Email: trunghn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG HỒ THỊ NHUNG

Điện thoại: 0982 458 442

Email: nhunght.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TRỊNH QUỐC CHỦNG

Điện thoại: 0912 662 119

Email: chungtq.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: