Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

PHÒNG BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

100%

TRƯỞNG PHÒNG NGUYỄN NGỌC THỤ

Điện thoại: 0919 576 176

Email: thunn.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

PHÓ TRƯỞNG LÊ THỊ TUYẾT

Điện thoại: 0945 829 193

Email: tuyetlt.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: