Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày 06 - 06 - 2016
100%

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020 là 01 trong 05 Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 27/5/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 289-QĐ/TU về ban hành Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020, đề ra các chỉ tiêu cụ thể đển năm 2020, như sau:

* Giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người nghèo:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) toàn tỉnh bình quân hằng năm từ 2,5%/năm trở lên. Trong đó:

+ Khu vực 11 huyện miền núi giảm từ 4,6%/năm trở lên (trong đó: 4 huyện miền núi thấp giảm từ 3,6%/năm trở lên; 7 huyện nghèo giảm từ 5,8%/năm trở lên);

+ Khu vực các huyện đồng bằng, ven biển giảm từ 2,0%/năm trở lên;

+ Khu vực thành phố, thị xã giảm từ 0,8%/năm trở lên.

- Tăng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo toàn tỉnh gấp 2,5 lần so với năm 2015.

* Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản:

- Phấn đấu không còn tình trạng trẻ em không đi học (tương ứng tác động để khoảng 7.700 trẻ em hiện không đi học tiếp tục đi học).

- Đảm bảo 100% khẩu cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế (tương ứng tác động để khoảng 398.420 khẩu cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế).

- Phấn đấu 90% hộ nghèo có nhà ở kiên cố (tương ứng tác động để khoảng 39.200 hộ nghèo có nhà ở kiên cố); 90% hộ nghèo đảm bảo diện tích tối thiểu 8m2/người trở lên (tương ứng tác động để khoảng 35.500 hộ nghèo có diện tích tối thiểu 8m2/người trở lên).

- Phấn đấu 95% hộ nghèo có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh (tương ứng tác động để khoảng 63.800 hộ nghèo xây dựng hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh).

- Phấn đấu 90% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh (tương ứng tác động để khoảng 33.900 hộ nghèo xây dựng các công trình nước sạch hợp vệ sinh).

- Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông (tương ứng tác động để khoảng 22.800 hộ nghèo có tài sản và tiếp cận dịch vụ thông tin, truyền thông).

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Chương trình đưa ra 06 giải pháp trọng tâm, gồm:

- Điều tra, rà soát, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đến từng hộ, từng địa phương.

- Phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững trong thời gian sớm nhất

- Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp đối với công tác giảm nghèo

- Huy động vốn cho công tác giảm nghèo

Cụ thê Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020, xem chi tiết tại đây.http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-06/9395bf00ce1d472dcong%20van_1.PDF

<

Tin mới nhất

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kiên quyết không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách(02/07/2020 7:39 SA)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Cương quyết không để cán bộ lọt vào hộ nghèo, hộ cận nghèo(01/07/2020 3:02 CH)

Tham vấn đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025(30/06/2020 4:43 CH)

Tổ chức Tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 cho các đối tượng nữ tâm thần tại Trung tâm Bảo...(09/03/2020 7:50 SA)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận quà Tết trao cho hộ nghèo(17/01/2020 8:14 SA)

Cụ bà 83 tuổi xin thoát nghèo được Chủ tịch UBND Thanh Hóa tặng Bằng khen(23/10/2019 8:31 SA)

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới(07/10/2019 10:35 SA)

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà người dân vùng lũ Quan Sơn (24/08/2019 8:53 SA)