Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày 06 - 06 - 2016
100%

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020 là 01 trong 05 Chương trình trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ngày 27/5/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 289-QĐ/TU về ban hành Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020.

Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020, đề ra các chỉ tiêu cụ thể đển năm 2020, như sau:

* Giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thu nhập cho người nghèo:

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) toàn tỉnh bình quân hằng năm từ 2,5%/năm trở lên. Trong đó:

+ Khu vực 11 huyện miền núi giảm từ 4,6%/năm trở lên (trong đó: 4 huyện miền núi thấp giảm từ 3,6%/năm trở lên; 7 huyện nghèo giảm từ 5,8%/năm trở lên);

+ Khu vực các huyện đồng bằng, ven biển giảm từ 2,0%/năm trở lên;

+ Khu vực thành phố, thị xã giảm từ 0,8%/năm trở lên.

- Tăng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo toàn tỉnh gấp 2,5 lần so với năm 2015.

* Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản:

- Phấn đấu không còn tình trạng trẻ em không đi học (tương ứng tác động để khoảng 7.700 trẻ em hiện không đi học tiếp tục đi học).

- Đảm bảo 100% khẩu cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế (tương ứng tác động để khoảng 398.420 khẩu cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế).

- Phấn đấu 90% hộ nghèo có nhà ở kiên cố (tương ứng tác động để khoảng 39.200 hộ nghèo có nhà ở kiên cố); 90% hộ nghèo đảm bảo diện tích tối thiểu 8m2/người trở lên (tương ứng tác động để khoảng 35.500 hộ nghèo có diện tích tối thiểu 8m2/người trở lên).

- Phấn đấu 95% hộ nghèo có hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh (tương ứng tác động để khoảng 63.800 hộ nghèo xây dựng hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh).

- Phấn đấu 90% hộ nghèo được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh (tương ứng tác động để khoảng 33.900 hộ nghèo xây dựng các công trình nước sạch hợp vệ sinh).

- Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin truyền thông (tương ứng tác động để khoảng 22.800 hộ nghèo có tài sản và tiếp cận dịch vụ thông tin, truyền thông).

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Chương trình đưa ra 06 giải pháp trọng tâm, gồm:

- Điều tra, rà soát, thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đến từng hộ, từng địa phương.

- Phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu thoát nghèo bền vững trong thời gian sớm nhất

- Nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo, cận nghèo

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp đối với công tác giảm nghèo

- Huy động vốn cho công tác giảm nghèo

Cụ thê Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 – 2020, xem chi tiết tại đây.http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-06/9395bf00ce1d472dcong%20van_1.PDF

<

Tin mới nhất

Hội thảo tăng cường thực hiện chính sách đối với người khuyết tật(24/04/2023 4:24 CH)

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi(14/01/2023 3:13 CH)

Hiệu quả của vốn tín dụng chính sách đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(01/01/2023 11:10 SA)

Tình hình thực hiện công tác trợ giúp người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2022(29/12/2022 1:08 CH)

Tình hình thực hiện công tác cứu trợ đột xuất, tặng quà dịp Tết Nguyên đán (28/12/2022 1:18 CH)

CHUNG TAY HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC CHĂM LO TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG,...(24/12/2022 8:27 SA)

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung: Đảm bảo kinh tế đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội(23/09/2022 2:38 CH)

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh thanh hóa(09/09/2022 1:55 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực chuyên sâu trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối...(04/05/2022 4:12 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
1 người đang online