Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

VĂN PHÒNG SỞ

100%

CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ VŨ HUY VƯỢNG

Điện thoại: 0945 829 193

Email: vuongvh.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ NGUYỄN VĂN THƯ

Điện thoại: 0913 598 930

Email: thunv.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn