Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI CÓ CÔNG

100%

I. Chức năng, nhiệm vụ
Trung tâm chăm sóc sức khỏe Người có công là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 10/7/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ điều dưỡng luân phiên tập trung cho người có công với cách mạng.
II. Địa chỉ:  Số 42 đường Thanh Niên, TX Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
III. Tổ chức bộ máy:
 
 

 

 
Giám đốc: Phạm Thị Nõn
 
 
 
 
Điện thoại: 0912.395.713
Lĩnh vực phụ trách:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về mọi hoạt động của đơn vị.
- Trực tiếp phụ trách tổ chức bộ máy cán bộ, viên chức; công tác tài chính, công tác thực hiện chế độ cho người có công với cách mạng
- Phụ trách trực tiếp phòng Tổ chức - Hành chính và Khoa Dinh dưỡng
 
 
CÁC PHÒNG, KHOA
 
Phó Giám đốc: Trịnh Hữu Công
 
Điện thoại: 0912 143 980
Lĩnh vực phụ trách:
- Thay mặt Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Trung tâm khi được Giám đốc ủy quyền.
- Trực tiếp phụ trách công tác y tế; khoa Y tế - Phục hồi chức năng; công tác buồng, phòng.
Phòng Tổ chức - Hành chính
 
 
Trưởng phòng: Lê Văn Sơn
Điện thoại: 0982 176 733
Lĩnh vực phụ trách:
- Tham mưu giúp Ban Giám đốc quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm; quản lý tài sản phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo cơ sở vật chất cho mọi hoạt động của Trung tâm
Khoa Dinh dưỡng
 
Trưởng khoa: Nguyễn Thị Thái
Điện thoại: 01683.838.737
Lĩnh vực phụ trách:
Tổ chức phục vụ ăn, uống cho từng đợt điều dưỡng, chăm lo cải tiến, chế biến các món ăn hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe cho người có công với cách mạng đến điều dưỡng.
Khoa Y tế - Phục hồi chức năng
 
Trưởng khoa: Trịnh Công Thơ
Điện thoại: 0913.349.401
Lĩnh vực phụ trách:
- Khám sức khỏe, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người có công về điều dưỡng tại Trung tâm.
- Đảm bảo vệ sinh buồng, phòng; vệ sinh công cộng và hưỡng dẫn phục hồi chức năng trong thời gian điều dưỡng tại Trung tâm cho Người có công