Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH THANH HÓA

100%

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo điều 22 Luật BVCS&GD Trẻ em (Ban hành 12/8/1991) và Quyết định số: 51 / QĐ- UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009 của chủ tịch UBND tỉnh.

I. Chức năng, nhiệm vụ: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở LĐTB và XH có tài khoản, con dấu riêng có chức năng vận động các nguồn tài trợ trong nước và Quốc tế; phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình dự án tài trợ cho trẻ em nhằm các góp phần thực hiện mục tiêu bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

II. Địa chỉ: 74 Tô Vĩnh Diện- Phường Đông Thọ- TP.Thanh Hóa

III. Tổ chức bộ máy:

GIÁM ĐỐC QUỸ LÊ MINH HÀNH

Điện thoại: 02373.718.569

Email: hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

-Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em

PHÓ GIÁM ĐỐC QUỸ LÊ THỊ THƠM

Điện thoại: 0962 932 868

Email: hanhlm.sldtbxh@thanhhoa.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

Chịu trách nhiệm trước Nhà nước, trước Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em, trước Giám đốc Sở, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em, trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em.