Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://90namdangbothanhhoa.vn

3 điểm mới về chính sách BHYT từ năm 2021 (19/02/2021)

Từ năm 2021, bảo hiểm y tế (BHYT) có những chính sách mới người dân cần biết. Đó là chính sách về điều trị nội trú trái tuyến; Thẻ BHYT mới; Điều chỉnh đối tượng tham gia hộ gia đình.

Hiệu quả giảm nghèo từ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình... (01/04/2021)

Theo kết quả rà soát hộ nghèo hàng năm thống kê, nếu đầu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh cao gấp 1,37 lần cả nước thì đến cuối năm 2019 đã giảm xuống bằng 0,87 lần so với bình quân chung của cả...