Triển khai Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ LĐTBXH về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong GDNN.

Đăng ngày 12 - 04 - 2022
100%

Ngày 05/4/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Thông tư bao gồm: đối tượng, hình thức liên kết đào tạo, tổ chức liên kết thực hiện chương trình đào tạo, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đào tạo. Thông tư áp dụng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên kết đào tạo; không áp dụng với đối tượng liên kết đào tạo nước ngoài.

Liên kết đào tạo nhằm mục tiêu khai thác, phối hợp và huy động các nguồn lực xã hội để đào tạo nhân lực lao động trong giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo. Liên kết đào tạo được tổ chức theo 2 hình thức: Liên kết phối hợp đào tạo và Liên kết đặt lớp đào tạo. Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực  kể từ ngày 20/5/2022. Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành. Các khóa học theo hình thức liên kết đào tạo được thực hiện trước khi Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH .

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị chủ trì, phối hợp liên kết đào tạo căn cứ nội dung Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ LĐTBXH để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Hằng năm, báo cáo bằng văn bản tình hình liên kết đào tạo của đơn vị tính đến ngày 31 tháng 12 về cơ quan chủ quản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh theo chế độ báo cáo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ./.

Chi tiết nội dung Thông tư số  05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải tại đây.

 

<

Tin mới nhất

Liên kết 3 “nhà”: Hướng đi tất yếu(08/05/2023 4:42 CH)

NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP, TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO HSSV NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ...(17/04/2023 2:02 CH)

Ký kết hợp tác ngành Lao động, Thương binh và Xã hội của 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh(04/04/2023 7:55 SA)

Lễ xuất cảnh khóa 1 Dự án dịch chuyển lao động quốc tế gắn với đào tạo kỹ năng nghề giữa Tập đoàn...(08/11/2022 10:51 SA)

Thanh Hóa có 02 thiết bị đạt giải cao tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022(19/10/2022 2:35 CH)

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực với Tập đoàn Sun Group(03/08/2022 4:54 CH)

Triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ LĐTBXH(12/04/2022 8:10 SA)

Triển khai Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ LĐTBXH về liên kết tổ chức thực...(12/04/2022 8:08 SA)

Thanh Hóa có 1 giải nhất tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021 4:41 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
98 người đang online