Triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ LĐTBXH

Đăng ngày 12 - 04 - 2022
100%

Ngày 30/3/2022, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH Quy định việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ. Theo đó, Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Thông tư áp dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi chung là trường). Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực hiệu lực kể từ ngày 15/5/2022. Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành. Đối với các khóa tuyển sinh trước thời điểm Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH có hiệu lực, các trường thực hiện việc tổ chức đào tạo theo các quy định hiện hành tại thời điểm bắt đầu khóa học cho đến khi kết thúc khóa học.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các trường căn cứ nội dung Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ LĐTBXH để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Cụ thể:

- Các trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm lựa chọn phương thức đào tạo theo niên chế hoặc theo tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường nhưng phải đảm bảo chất lượng đào tạo đối với từng chương trình.

- Thực hiện đào tạo liên thông cho người học các ngành, nghề, trình độ mà trường đang đào tạo theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; thực hiện liên kết đào tạo theo quy định tại Thông tư số 29/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.

- Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022, các trường xây dựng, ban hành quy chế đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp và các quy định cụ thể về việc tổ chức, quản lý đào tạo đối với trường mình theo từng phương thức và loại hình đào tạo.

- Trước khi bắt đầu khóa học, các trường phải công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng; mục tiêu, khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học cần đạt sau khi tốt nghiệp; chương trình của từng ngành, nghề đào tạo; thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đối với từng ngành, nghề cụ thể; quy chế đào tạo; kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học; thời gian dự kiến thi tốt nghiệp; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp.

- Khuyến khích các trường tự chủ ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo như: Xây dựng hạ tầng, đầu tư công nghệ, trang thiết bị công nghệ thông tin; Xây dựng các chương trình quản lý tổ chức đào tạo; Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường vào hỗ trợ đào tạo thực hành; Số hóa chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học, giáo án, hồ sơ, sổ sách đào tạo; kế hoạch, tiến độ đào tạo; xây dựng thư viện điện tử phục vụ cho quá trình tổ chức đào tạo đảm bảo đáp ứng đáp ứng yêu cầu “Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021.

- Chế độ báo cáo: Hiệu trưởng các trường báo cáo bằng văn bản công tác đào tạo của trường theo năm thực hiện tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm về cơ quan trực tiếp quản lý trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo bao gồm các nội dung chính như: Số liệu tuyển sinh, tốt nghiệp, thôi học và đang học trong năm, dự kiến tốt nghiệp trong năm sau, tốt nghiệp đã có việc làm trong thời gian 12 tháng theo đối tượng đầu vào, ngành nghề đào tạo, khóa đào tạo và hình thức đào tạo; số lượng các chương trình đào tạo được xây dựng mới, cập nhật, chỉnh sửa bổ sung; việc liên kết đào tạo (ngành nghề, đơn vị liên kết, địa điểm liên kết); tình hình khen thưởng, kỷ luật hoặc xử lý vi phạm (nếu có) và những thuận lợi, khó khăn trong tổ chức đào tạo và đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền./.

    Chi tiết nội dung Thông tư số  04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải tại đây.

<

Tin mới nhất

Liên kết 3 “nhà”: Hướng đi tất yếu(08/05/2023 4:42 CH)

NGÀY HỘI HƯỚNG NGHIỆP, TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO HSSV NĂM 2023 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ...(17/04/2023 2:02 CH)

Ký kết hợp tác ngành Lao động, Thương binh và Xã hội của 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh(04/04/2023 7:55 SA)

Lễ xuất cảnh khóa 1 Dự án dịch chuyển lao động quốc tế gắn với đào tạo kỹ năng nghề giữa Tập đoàn...(08/11/2022 10:51 SA)

Thanh Hóa có 02 thiết bị đạt giải cao tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc năm 2022(19/10/2022 2:35 CH)

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực với Tập đoàn Sun Group(03/08/2022 4:54 CH)

Triển khai Thông tư số 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ LĐTBXH(12/04/2022 8:10 SA)

Triển khai Thông tư số 05/2022/TT-BLĐTBXH ngày 05/4/2022 của Bộ LĐTBXH về liên kết tổ chức thực...(12/04/2022 8:08 SA)

Thanh Hóa có 1 giải nhất tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021 4:41 CH)

Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
234 người đã bình chọn
129 người đang online