Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đợt I năm 2019

Đăng ngày 04 - 04 - 2019
100%

Ngày 04/4/2019, Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 36/TB-SLĐTBXH về việc thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH đợt I năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 19 chỉ tiêu.

2. Đơn vị, vị trí việc làm và trình độ chuyên môn cần tuyển dụng

2.1. Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội: 01 người tại vị trí việc làm “Hành chính - Tổng hợp”, yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Hành chính học.

2.2. Trung tâm Bảo trợ xã hội: 05 người, trong đó:

- 02 người tại vị trí việc làm “Công tác xã hội”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Công tác xã hội, Xã hội học, Quản trị nhân lực.

- 01 người tại vị trí việc làm “Hành chính - Tổng hợp”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Hành chính học.

- 01 người tại vị trí việc làm “Quản trị”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Quản trị Văn phòng, Công nghệ thông tin.

- 01 người tại vị trí việc làm “Kế toán”: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong những chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

2.3. Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2: 02 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Hành chính - Tổng hợp”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Hành chính học.

- 01 người tại vị trí việc làm “Kế toán”: Yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong những chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

2.4. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1: 02 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Quản lý học viên”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Kinh tế, Kế toán.

- 01 người tại vị trí việc làm “Y tế, điều dưỡng”: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong những chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng.

2.5. Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2: 01 người tại vị trí việc làm “Kế toán”, yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong những chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

2.6. Trung tâm Dịch vụ việc làm: 02 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Hành chính - Tổng hợp”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực, Hành chính học.

- 01 người tại vị trí việc làm “Quản trị”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Quản trị Văn phòng, Công nghệ thông tin.

2.7. Trường Trung cấp nghề Miền núi: 02 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Giáo viên dạy Tin học”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Tin học, Công nghệ thông tin.

- 01 người tại vị trí việc làm “Giáo viên dạy May”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Công nghệ May và Thời trang.

2.8. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe người có công: 01 người tại vị trí việc “Kế toán”, yêu cầu tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học một trong những chuyên ngành: Kế toán, Tài chính - Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

2.9. Trung tâm Chăm sóc phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi: 03 người, trong đó:

- 01 người tại vị trí việc làm “Quản trị”: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học một trong những chuyên ngành: Quản trị Văn phòng, Công nghệ thông tin.

- 01 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc trực tiếp đối tượng”: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một trong những chuyên ngành: Y sĩ, Điều dưỡng.

- 01 người tại vị trí việc làm “Chăm sóc Dinh dưỡng”: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Chế biến món ăn.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng viên chức

a) Điều kiện tuyển dụng

Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b) Những thí sinh sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực về hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Về phương thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lậpQuyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Nội dung xét tuyển viên chức

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2

- Phỏng vấn (tại các vị trí việc làm: Công tác xã hội, Kế toán, Quản trị, Y tế, điều dưỡng, Quản lý học viên, Chăm sóc trực tiếp đối tượng, Chăm sóc Dinh dưỡng), thực hành (tại các vị trí việc làm: Hành chính - Tổng hợp, Giáo viên dạy Tin học, Giáo viên dạy May) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Cụ thể:

+ Về kiến thức: Kiến thức chuyên môn, pháp luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng xử lý công việc.

+ Về hiểu biết hệ thống cơ quan, đơn vị nơi người tham gia dự tuyển và những kiến thức kinh tế - xã hội có liên quan.

Nội dung phỏng vấn, thực hành phù hợp với chuyên môn được đào tạo và vị trí việc làm cần tuyển, nội dung cụ thể do Hội đồng tuyển dụng viên chức quy định.

- Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút; thời gian thực hành 60 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn, thực hành.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (tại địa chỉ truy cập http://vanban.chinhphu.vn) hoặc Trang thông tin điện tử của Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ truy cập http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn).

7. Lệ phí đăng ký dự tuyển

Mức thu lệ phí đăng ký dự tuyển là 500.000 đồng/thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

8. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức là 30 ngày, kể từ ngày 08/4/2019 đến ngày 08/5/2019 (vào các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6).

- Địa điểm: Tại Văn phòng Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 74 Tô Vĩnh Diện, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các đơn vị, cá nhân có nhu cầu biết, đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH đợt I năm 2019. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa (qua Văn phòng Sở; điện thoại liên hệ: 02373.851.023) để được giải đáp./.

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại đây.

Xem chi tiết Thông báo số 36/TB-SLĐTBXH ngày 04/4/2019 của Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa tại đây

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020(30/06/2020 4:49 CH)

Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần...(29/04/2020 4:53 CH)

Thí điểm triển khai thực hiện Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ...(23/04/2020 10:43 SA)

Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không...(17/04/2020 10:16 SA)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”(06/04/2020 8:51 SA)

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(04/04/2020 12:14 CH)

Công điện của Bộ LĐ-TBXH về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp...(03/02/2020 7:48 SA)

Lời chúc Tết xuân Canh Tý của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng(30/01/2020 9:19 SA)