Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội quý I năm 2019

Đăng ngày 12 - 04 - 2019
100%

Thực hiện Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2019, ngày 12/4/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Như Thanh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội quý I năm 2019.

Hội nghị do đồng chí Trịnh Ngọc Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND huyện Như Thanh, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Sở và Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh: Đồng chí Trịnh Ngọc Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đánh giá: Trong quý I năm 2019, công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền các địa phương và sự chủ động, tích cực của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội các cấp. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách xã hội, người có công, người nghèo, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được thực hiện kịp thời với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; số đối tượng và kinh phí thực hiện đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ gây mất an toàn lao động tại nơi sản xuất được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Toàn tỉnh không xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, gây chết người tại nơi sản xuất. Tuy nhiên, một số lĩnh vực công tác có chuyển biến chậm, chưa đảm bảo yêu cầu đề ra như: Tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH) của doanh nghiệp có nhiều diễn biến phức tạp làm cho số nợ tăng cao so với cuối năm 2018; quan hệ lao động tại một số doanh nghiệp chưa thực sự hài hoà, ổn định, dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể trái pháp luật còn xảy ra; việc khắc phục tình trạng người lao động Thanh Hoá làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội trong thời gian tiếp theo, đồng chí Trịnh Ngọc Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và Trưởng phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao và các chỉ tiêu kế hoạch ngành năm 2019, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2019.

2. Tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: Cần chú trọng đến công tác quản lý, bàn giao, lưu trữ hồ sơ đối tượng, tài liệu nghiệp vụ; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác lao động, người có công và xã hội cấp xã và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đối tượng trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác lao động, người có công và xã hội tại địa phương.

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc vận động và hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về các địa phương tuyển dụng lao động và đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố, trong đó: Ưu tiên người lao động bị mất việc làm, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thanh niên nông thôn.

4. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường hoạt động hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và người lao động. Đồng thời, thường xuyên rà sát, đánh giá lại nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, qua đó có biện pháp tuyên truyền, tư vấn học nghề hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chuyển đổi nghề đào tạo cho lao động nông thôn đảm bảo phù hợp với nhu cầu, khả năng của người lao động và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện nay.

5. Tăng cường phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn; tham mưu cho các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm thiểu nợ đọng bảo hiểm xã hội, đình công, ngừng việc tập thể trái pháp luật nhằm duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh liên tục của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động đa dạng các nguồn lực nhằm hỗ trợ và nâng cao đời sống của người có công với cách mạng và gia đình; duy trì xây dựng xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công; khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm các hồ sơ, thủ tục hành chính đề nghị hưởng chế độ của đối tượng, người dân còn tồn đọng; phối hợp với Cơ quan Bưu điện cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo các điểm Bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hoá xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống bưu điện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

7. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế, người cao tuổi v.v…; theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến thời tiết và đời sống của người dân trong thời kỳ mưa, bão, lũ, lụt, thời kỳ thiếu lương thực để tham mưu hỗ trợ kịp thời; khẩn trương hoàn thành việc cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu vào Hệ thống phần mềm quản lý dữ liệu quốc gia về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội (MIS POSASoft) để đưa hệ thống vào vận hành chính thức trong tháng 6/2019.

8. Tham mưu cho chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các nguy cơ có thể gây tai nạn, thương tích, đặc biệt là đuối nước trẻ em như: Các hố sâu, ao, hồ, sông, suối, hệ thống thoát nước tại các công trình xây dựng, công trình giao thông v.v...; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng, chống đuối nước trẻ em tại cộng đồng; hướng dẫn nhà trường và gia đình tăng cường quản lý con em, đặc biệt là trong dịp nghỉ Hè năm 2019 để bảo vệ sự an toàn cho trẻ em; xử lý nghiêm những hành vi bạo lực, xâm hại, vi phạm quyền trẻ em. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”.

9. Tập trung, ưu tiên giải quyết các vụ khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; tổ chức thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ; thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi v.v… tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn nhằm chấn chỉnh việc chấp hành, thực thi pháp luật đối với các lĩnh vực theo chức năng quản lý của ngành.

10. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc chuyên môn của công chức, viên chức, người lao động; thường xuyên rà soát để tham mưu, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội./.

 

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020(30/06/2020 4:49 CH)

Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần...(29/04/2020 4:53 CH)

Thí điểm triển khai thực hiện Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ...(23/04/2020 10:43 SA)

Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không...(17/04/2020 10:16 SA)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”(06/04/2020 8:51 SA)

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(04/04/2020 12:14 CH)

Công điện của Bộ LĐ-TBXH về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp...(03/02/2020 7:48 SA)

Lời chúc Tết xuân Canh Tý của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng(30/01/2020 9:19 SA)