Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

Đăng ngày 11 - 03 - 2019
100%

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

TT

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

1

T-THA-286817-TT

Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

Giáo dục nghề nghiệp

2

T-THA-288315-TT

Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

3

T-THA-288316-TT

Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

4

T-THA-288317-TT

Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

5

BLĐ-TBVXH-THA-286297

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp

Giáo dục nghề nghiệp

6

BLĐ-TBVXH-THA-286298

Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

7

BLĐ-TBVXH-THA-286299

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp)

Giáo dục nghề nghiệp

8

BLĐ-TBVXH-THA-286300

Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp)

Giáo dục nghề nghiệp

9

BLĐ-TBVXH-THA-286301

Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

10

BLĐ-TBVXH-THA-286329

Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

11

BLĐ-TBVXH-THA-286330

Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

12

BLĐ-TBVXH-THA-286331

Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

13

BLĐ-TBVXH-THA-286332

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

14

BLĐ-TBVXH-THA-286333

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

15

BLĐ-TBVXH-THA-286337

Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

16

BLĐ-TBVXH-THA-286338

Bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

17

BLĐ-TBVXH-THA-286339

Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục

Giáo dục nghề nghiệp

18

BLĐ-TBVXH-THA-286340

Miễn nhiệm, cách chức hiệu trưởng trường trung cấp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

19

BLĐ-TBVXH-THA-286334

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở

Giáo dục nghề nghiệp

20

BLĐ-TBVXH-THA-286335

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở

Giáo dục nghề nghiệp

21

BLĐ-TBVXH-THA-286336

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở

Giáo dục nghề nghiệp

22

BLĐ-TBVXH-THA-286262

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

23

BLĐ-TBVXH-THA-286264

Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

Giáo dục nghề nghiệp

24

BLĐ-TBVXH-THA-286268

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

25

BLĐ-TBVXH-THA-286269

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp

26

T-THA-286967-TT

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

An toàn lao động

27

BLĐ-TBVXH-THA-286397

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp

An toàn lao động

28

BLĐ-TBVXH-THA-286396

Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

An toàn lao động

29

BLĐ-TBVXH-THA-286399

Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua Tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

An toàn lao động

30

BLĐ-TBVXH-THA-286392

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khi đưa vào sử dụng các loại máy thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

An toàn lao động

31

BLĐ-TBVXH-THA-286413

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B

An toàn lao động

32

BLĐ-TBVXH-THA-286414

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B

An toàn lao động

33

T-THA-286891-TT

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

34

T-THA-286892-TT

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật

Bảo trợ xã hội

35

T-THA-287924-TT

Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

Bảo trợ xã hội

36

BLĐ-TBVXH-THA-286371

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

37

BLĐ-TBVXH-THA-286372

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

38

BLĐ-TBVXH-THA-286373

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

39

BLĐ-TBVXH-THA-286374

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

40

BLĐ-TBVXH-THA-286375

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

41

T-THA-289262-TT

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp tỉnh)

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

42

T-THA-289271-TT

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

43

BLĐ-TBVXH-THA-286142

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Lao động, tiền lương

44

T-THA-286856-TT

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Lao động, tiền lương

45

BLĐ-TBVXH-THA-286365

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

Lao động, tiền lương

46

BLĐ-TBVXH-THA-286366

Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

Lao động, tiền lương

47

BLĐ-TBVXH-THA-286138

Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động

Lao động, tiền lương

48

T-THA-288244-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

Người có công

49

T-THA-288245-TT

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

Người có công

50

T-THA-288246-TT

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng của liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

Người có công

51

T-THA-288247-TT

Thủ tục giám định vết thương còn sót

Người có công

52

T-THA-288248-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đồng thời là bệnh binh

Người có công

53

T-THA-288249-TT

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Người có công

54

T-THA-288250-TT

Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

Người có công

55

T-THA-288251-TT

Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

Người có công

56

T-THA-288252-TT

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

Người có công

57

T-THA-286954-TT

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

58

T-THA-286955-TT

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

59

T-THA-286956-TT

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

60

T-THA-286957-TT

Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

61

T-THA-286958-TT

Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

Phòng, chống tệ nạn xã hội

62

T-THA-286919-TT

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

Quản lý lao động nước ngoài

63

T-THA-286920-TT

Đăng ký hợp đồng cá nhân

Quản lý lao động nước ngoài

64

T-THA-286912-TT

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

Việc làm

65

T-THA-289281-TT

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Việc làm

66

T-THA-289282-TT

Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu

Việc làm

67

T-THA-289283-TT

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Việc làm

68

T-THA-289284-TT

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

69

T-THA-289285-TT

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Việc làm

70

T-THA-289286-TT

Thu hồi giấy phép lao động

Việc làm

71

BLĐ-TBVXH-THA-286084

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

72

BLĐ-TBVXH-THA-286085

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

73

BLĐ-TBVXH-THA-286086

Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Việc làm

74

T-THA-288264-TT

Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động

75

T-THA-288265-TT

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động

76

BLĐ-TBVXH-THA-286377

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

77

BLĐ-TBVXH-THA-286378

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

78

BLĐ-TBVXH-THA-286379

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

79

T-THA-288272-TT

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Giáo dục nghề nghiệp

II. Thủ tục hành chính cấp huyện

TT

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

1

BLĐ-TBVXH-THA-286400

Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

An toàn lao động

2

T-THA-288418-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Bảo trợ xã hội

3

BLĐ-TBVXH-THA-286382

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

4

BLĐ-TBVXH-THA-286383

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

5

BLĐ-TBVXH-THA-286384

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

6

BLĐ-TBVXH-THA-286385

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

7

BLĐ-TBVXH-THA-286386

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

8

BLĐ-TBVXH-THA-286388

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

9

BLĐ-TBVXH-THA-286389

Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

10

BLĐ-TBVXH-THA-286390

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

11

T-THA-289263-TT

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp huyện)

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

12

T-THA-289272-TT

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em tại Cơ sở trợ giúp xã hội do UBND cấp huyện quản lý

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

13

T-THA-288273-TT

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Giáo dục nghề nghiệp

14

BLĐ-TBVXH-THA-286334

Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

15

BLĐ-TBVXH-THA-286335

Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

16

BLĐ-TBVXH-THA-286336

Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

17

BLĐ-TBVXH-THA-286147

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Lao động, tiền lương

18

T-THA-073053-TT

Xác nhận Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

Người có công

19

T-THA-128163-TT

Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh

Người có công

20

T-THA-288253-TT

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

21

T-THA-288254-TT

Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng

Người có công

22

T-THA-288255-TT

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Người có công

23

BLĐ-TBVXH-THA-286242

Thủ tục hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quản lý lao động nước ngoài

II. Thủ tục hành chính cấp xã

TT

Số seri trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Tên TTHC

Lĩnh vực

1

T-THA-286840-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

Bảo trợ xã hội

2

T-THA-288428-TT

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người KT, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

Bảo trợ xã hội

3

T-THA-288429-TT

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

4

T-THA-288430-TT

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bảo trợ xã hội

5

T-THA-288431-TT

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Bảo trợ xã hội

6

T-THA-288432-TT

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

Bảo trợ xã hội

7

T-THA-288433-TT

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Bảo trợ xã hội

8

T-THA-288434-TT

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

Bảo trợ xã hội

9

T-THA-288435-TT

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo trợ xã hội

10

T-THA-288436-TT

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Bảo trợ xã hội

11

T-THA-288437-TT

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Bảo trợ xã hội

12

T-THA-288438-TT

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Bảo trợ xã hội

13

THA-289679

Hỗ trợ chi phí, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Bảo trợ xã hội

14

BLĐ-TBVXH-THA-286376

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

Bảo trợ xã hội

15

BLĐ-TBVXH-THA-286387

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

Bảo trợ xã hội

16

BLĐ-TBVXH-THA-286391

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Bảo trợ xã hội

17

BLĐ-TBVXH-THA-286341

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Bảo trợ xã hội

18

BLĐ-TBVXH-THA-286342

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Bảo trợ xã hội

19

BLĐ-TBVXH-THA-286194

Thủ tục tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Bảo trợ xã hội

20

T-THA-289264-TT

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em (cấp xã)

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

21

T-THA-289265-TT

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

22

T-THA-289268-TT

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

23

T-THA-289269-TT

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

24

T-THA-289270-TT

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

25

BLĐ-TBVXH-THA-286141

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia

Lao động, tiền lương

26

BLĐ-TBVXH-THA-286177

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

Người có công

27

BLĐ-TBVXH-THA-286167

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Người có công

28

T-THA-286991-TT

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Người có công

29

T-THA-286992-TT

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Người có công

30

T-THA-288225-TT

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Người có công

31

T-THA-288226-TT

Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

Người có công

32

T-THA-288227-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

Người có công

33

T-THA-288228-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Người có công

34

T-THA-288229-TT

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Người có công

35

T-THA-288230-TT

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

36

T-THA-288231-TT

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người có công

37

T-THA-288232-TT

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

Người có công

38

T-THA-288233-TT

Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

Người có công

39

T-THA-288234-TT

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Người có công

40

T-THA-288235-TT

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Người có công

41

T-THA-288236-TT

Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

Người có công

42

T-THA-288237-TT

Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

Người có công

43

T-THA-288238-TT

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Người có công

44

T-THA-288239-TT

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Người có công

45

T-THA-288240-TT

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Người có công

46

T-THA-288241-TT

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Người có công

47

T-THA-288242-TT

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

Người có công

48

T-THA-288243-TT

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Người có công

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa: Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020(30/06/2020 4:49 CH)

Đảng bộ Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần...(29/04/2020 4:53 CH)

Thí điểm triển khai thực hiện Quy định quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ...(23/04/2020 10:43 SA)

Triển khai xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và xây dựng phòng họp không...(17/04/2020 10:16 SA)

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”(06/04/2020 8:51 SA)

Thông báo tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại trụ sở Cơ quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(04/04/2020 12:14 CH)

Công điện của Bộ LĐ-TBXH về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp...(03/02/2020 7:48 SA)

Lời chúc Tết xuân Canh Tý của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng(30/01/2020 9:19 SA)