Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Thông báo niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa năm 2018

Đăng ngày 06 - 12 - 2018
100%

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa thông báo niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa năm 2018

Theo kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức ngày 05/12/2018 của Hội đồng Kiểm tra, sát sạch tuyển dụng viên chức và kết quả điểm học tập và điểm tốt nghiệp của các thí sinh, Hội đồng Kiểm tra, sát sát tuyển dụng viên chức của Sở LĐTBXH thông báo kết quả điểm xét tuyển như sau (có danh sách kèm theo).

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả điểm xét tuyn, nếu thí sinhnhu cầu phúc khảo thì làm đơn gửi về Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức của Sở LĐTBXH (qua Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa; địa chỉ: Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Các thí sinh chỉ được yêu cầu phúc khảo việc tính lại điểm học tập, điểm tốt nghiệp (không đề nghị phúc khảo điểm phỏng vấn, thực hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 của Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa); Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức không xem xét phúc khảo đối với các trường hợp không gửi đơn hoặc gửi đơn chậm so với thời gian quy định.

Thông báo này được niêm yết công khai kết quả điểm xét tuyển viên chức tại trụ sở làm việc của Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực Miền núi Thanh Hóa và trên Trang thông tin điện tử của Sở LĐTBXH (địa chỉ truy cập http://sldtbxh.thanhhoa.gov.vn) để người dự tuyển và các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết

<

Tin mới nhất

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở...(11/06/2019 5:06 CH)

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc...(17/05/2019 8:16 SA)

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ...(12/04/2019 7:02 SA)

Phương án tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH đợt I năm 2019(04/04/2019 3:02 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đợt...(04/04/2019 3:56 CH)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI(11/03/2019 1:25 CH)

Lời chúc Tết xuân Kỷ Hợi của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng(09/02/2019 7:36 SA)

Thông báo niêm yết kết quả điểm xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Chăm sóc, phục hồi...(06/12/2018 7:52 SA)