Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân tại cộng đồng

Đăng ngày 08 - 04 - 2019
100%

Từ ngày 11/3 đến ngày 29/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 12 lớp tập huấn gắn truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho 660 cán bộ và nhân dân tại cộng đồng tại 12 xã thuộc 6 huyện: Hà Trung, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân.

Toàn cảnh Hội nghị

Với thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ những kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới, trang bị một cách có hệ thống những quy định của pháp luật về bình đẳng giới, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, giúp phụ nữ vững vàng, nỗ lực thi đua, phấn đấu và tạo mọi điều kiện và cơ hội để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

 Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân ở các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã góp phần từng bước làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới, nhất là trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong mọi mặt của đời sống xã hội, giúp cho cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức và công dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới, từ đó có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  “Hành trình cuộc sống” trao tặng quà cho trẻ em Thanh Hóa(02/07/2020 4:54 CH)

  Tập huấn triển khai Mô hình thí điểm “Thành phố an toàn thân thiện với phụ nữ và trẻ em gái” cho...(24/06/2020 1:31 CH)

  Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới cho Ban chỉ đạo, Ban...(17/06/2020 2:03 CH)

  Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Hội Liên Hiệp...(28/02/2020 2:24 CH)

  Hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em vùng cao(22/01/2020 10:25 SA)

  Tặng quà cho con liệt sỹ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Bát Mọt(17/01/2020 7:56 SA)

  Truyền thông gắn tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại...(24/11/2019 9:53 SA)

  Tổ chức các lớp tập huấn truyền thông nâng cao nâng lực tạo cộng đồng về phòng, chống đuối nước...(15/10/2019 8:24 SA)