Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân tại cộng đồng

Đăng ngày 08 - 04 - 2019
100%

Từ ngày 11/3 đến ngày 29/3/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 12 lớp tập huấn gắn truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho 660 cán bộ và nhân dân tại cộng đồng tại 12 xã thuộc 6 huyện: Hà Trung, Hậu Lộc, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân.

Toàn cảnh Hội nghị

Với thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được nghe những chia sẻ những kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới, trang bị một cách có hệ thống những quy định của pháp luật về bình đẳng giới, xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, giúp phụ nữ vững vàng, nỗ lực thi đua, phấn đấu và tạo mọi điều kiện và cơ hội để phụ nữ được tham gia vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

 Trong những năm qua, công tác triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân ở các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã góp phần từng bước làm chuyển biến nhận thức và hành vi của cộng đồng dân cư về giới và bình đẳng giới, nhất là trong quan hệ đối xử giữa nam và nữ, trong mọi mặt của đời sống xã hội, giúp cho cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức và công dân thấy rõ nguy cơ, thực trạng của vấn đề bất bình đẳng giới, từ đó có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bình đẳng giới đối với sự phát triển xã hội, cộng đồng.

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại Thanh Hóa(03/06/2019 12:37 CH)

  Thanh Hóa: Truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào(16/05/2019 7:06 SA)

  Hội Nghị triển khai dự án Phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2019(14/05/2019 7:07 SA)

  Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho cán bộ và nhân dân tại cộng đồng(08/04/2019 4:19 CH)

  Truyền thông gắn tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em tại cộng đồng thuộc Chương trình Phòng...(03/04/2019 7:06 SA)

  Tặng quà của Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương cho trẻ em đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc...(02/04/2019 8:35 SA)

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH(04/03/2019 2:33 CH)

  (25/02/2019 7:10 SA)