Sở LĐTB&XH Thanh Hóa làm việc với Sở Lao động, Phúc lợi và Xã hội tỉnh Hủa Phăn - Lào