Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
3560 người đang online

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Đăng ngày 17 - 09 - 2018
100%

Ngày 28/08/2018, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

(Ảnh minh họa)

Theo đó: Thông tư này quy định quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội và xã, phường, thị trấn.

Đối tượng áp dụng của Thông tư: Người làm công tác bảo vệ trẻ em; cộng tác viên bảo vệ trẻ em, nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội;  Uỷ ban nhân dân các cấp; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; cơ sở trợ giúp xã hội; cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.

Các nguyên tắc trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Bảo đảm sự tham gia của trẻ em.

- Bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử.

- Bảo đảm bảo mật thông tin, việc tiết lộ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em phải tuân thủ quy định của pháp luật và bảo đảm vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Các bước thực hiện quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin.

- Xác định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Lập kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

- Rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch trợ giúp trẻ em bị ảnh | hưởng bởi HIV/AIDS.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018.

Xem toàn văn thông tư tại đây.

<

Tin mới nhất

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH(29/11/2018 7:34 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cấp xã làm công tác trẻ em thuộc...(31/10/2018 9:41 SA)

TỔ CHỨC TRUNG THU 2018 CHO TRẺ EM(26/09/2018 12:18 SA)

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.(17/09/2018 4:30 SA)

Hội thi “Tìm hiểu về Luật trẻ em và Phòng, chống bạo lực trẻ em tỉnh Thanh Hóa” năm 2018(27/07/2018 1:17 CH)

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm;...(06/07/2018 10:12 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em...(07/06/2018 9:58 SA)

Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh THPT...(24/04/2018 3:18 CH)