Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
3510 người đang online

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cấp xã làm công tác trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017

Đăng ngày 31 - 10 - 2018
100%

Ngày 29/10/2018, tại Chi nhánh Khách sạn Phù Đổng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa khai mạc lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 60 cán bộ, cộng tác viên cấp xã làm công tác trẻ em thực hiện Dự án Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em theo Quyết định số 4810/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết và cấp kinh phí cho các đơn vị được giao thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2017.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; một số vấn đề về Bảo vệ trẻ em; Quy trình hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác và một số kỹ năng ứng dụng trong thực hiện quy trình.

 Toàn cảnh Hội nghị

Sau buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác  bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp xã nắm được những kiến thức cơ bản về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền trẻ em; các nguyên tắc trong làm việc với trẻ em; hiểu và vận dụng các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ trong quy trình hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác để tiến tới tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, để mọi trẻ em đều được bảo vệ, giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ xâm hại, tạo môi trường sống tốt nhất cho trẻ em./.

<

Tin mới nhất

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH(29/11/2018 7:34 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cấp xã làm công tác trẻ em thuộc...(31/10/2018 9:41 SA)

TỔ CHỨC TRUNG THU 2018 CHO TRẺ EM(26/09/2018 12:18 SA)

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.(17/09/2018 4:30 SA)

Hội thi “Tìm hiểu về Luật trẻ em và Phòng, chống bạo lực trẻ em tỉnh Thanh Hóa” năm 2018(27/07/2018 1:17 CH)

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm;...(06/07/2018 10:12 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em...(07/06/2018 9:58 SA)

Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh THPT...(24/04/2018 3:18 CH)