Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
140 người đã bình chọn
3592 người đang online

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH

Đăng ngày 29 - 11 - 2018
100%

Thực hiện Chương trình Công tác năm 2018, từ ngày 26/11 đến ngày 19/11/2018, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực hoạt động cho Ban vì sự tiến bộ của phụ nữcác sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thi xã, thành phố năm 2018

Về tham dự lớp tập huấn có 216 cán bộ, lãnh đạo là thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại lớp tập huấn các học viên được Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công tác xã hội trực tiếp trao đổi, giới thiệu một số chuyên đề liên quan đến việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu về tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động cho ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp, v.v…đặc biệt là các kỹ năng lãnh đạo, quản lý thúc đẩy bình đẳng giới.

Đồng chí Lê Minh Hành - Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn đồng chí Lê Minh Hành - Phó giám đốc, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nhấn mạnh: để đạt được các mục tiêu đến năm 2020 mà Kế hoạch hành động bình đẳng giới của tỉnh đã đề ra, bên cạnh sự quyết tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương thì vai trò của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Hy vọng sau lớp tập huấn các đồng chí học viên vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được tập huấn trong quá trình tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 nói chung và chương trình hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh nói riêng./.

<

Tin mới nhất

BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH(29/11/2018 7:34 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên cấp xã làm công tác trẻ em thuộc...(31/10/2018 9:41 SA)

TỔ CHỨC TRUNG THU 2018 CHO TRẺ EM(26/09/2018 12:18 SA)

Quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.(17/09/2018 4:30 SA)

Hội thi “Tìm hiểu về Luật trẻ em và Phòng, chống bạo lực trẻ em tỉnh Thanh Hóa” năm 2018(27/07/2018 1:17 CH)

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm;...(06/07/2018 10:12 SA)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em...(07/06/2018 9:58 SA)

Truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh THPT...(24/04/2018 3:18 CH)